CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

TÁTO SEKCIA "VÝBER PODLÁH" JE V DOČASNEJ PREVÁDZKE, ÚDAJE SA POSTUPNE DOPLŇUJÚ !

Za prípadné nezrovnalosti sa predom ospravedlňujeme ! /Predstavenstvo CPS/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobcovia, dovozcovia podlahových krytín a podlahových materiálov - ZVIDITEĽNITE SA !

Zaregistrujte obchodné značky svojich materiálov v tejto novej sekcii WEB-u CPS.

Podrobné podmienky viď. v Smernici CPS SM 14       ico pdf Smernica SM 14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hľadáte konkrétnu podlahu pre Váš stavebný zámer ? 

V tejto sekcii nájdete najpoužívanejšie podlahy zaradené do Odborových skupín (A1 - G9), ktorým sa Cech podlahárov Slovenska (CPS) zaoberá. Keramická dlažba patrí do portfólia Cechu obkladačov SR, ktoré nájdete na inej WEB stránke.

Neoddeliteľnou súčasťou podláh sú aj Doplnkové materiály zaradené do skupín X1 - X7, ktorými sme sa snažili pomôcť Vám investorom dokončiť stavebný zámer v požadovanej kvalite.

Pri každej odborovej skupine CPS nájdete všeobecný popis podlahy ako aj jej triedenie do podskupín.

Pri každej podskupine nájdete odkaz na významného výrobcu (GARANTA) materiálu podlahy, jeho návod na inštaláciu, údržbu ako aj WEB link prekliku na stránku výrobku. Takýto výrobca GARANTUJE správne fungovanie podlahy a udržanie jeho úžitkových vlastností dodržaním jeho návodov.

U každého GARANTA (napr. v podskupine C5a2 - čo znamená podlahovú skupinu C5a a v políčku 2. Garanta) nájdete aj odkaz na inštalatérov (členov CPS), ktorí danú podlahu dodávajú a montujú. Kliknutím na odkaz "Dodávatelia a inštalačné firmy" sa vám vytvorí zoznam firiem z celého Slovenska, medzi ktorými si môžete vybrať vhodného dodávateľa (člena Cechu) z Vášho regiónu, a osloviť ju. Kliknutím na firmu sa otvorí vizitka člena.

Vo vyhľadávači je možné vyhľadávať aj firmy podľa označenia celej odborovej skupiny (napr. A1). Nájdete tak dodávateľa, ktorý montuje podlahy skupiny A1 (Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce), avšak bez ohľadu na to, či sa jedná o výrobky konkrétneho GARANTA v políčku 1 až 4.

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk