CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

(realizácia, ktorá po estetickej stránke nie je pútavá avšak vyniká náročnosťou prípravy podkladu, postupu prác alebo použitej technológie)

2018

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra -„Protišmyková PVC podlaha“  

2018_PriMAT_PK2_IMG_20180831_111706.jpg2018_PriMAT_PK2_IMG_20180831_111718.jpg2018_PriMAT_PK2_IMG_20180831_111725.jpg2018_PriMAT_PK2_IMG_20180831_111742.jpg2018_PriMAT_PK2_IMG_20180831_111756.jpg

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra -„OSB dosky + PVC podlaha“

2018_PriMAT_IMG_20180819_182830.jpg2018_PriMAT_IMG_20180819_182917.jpg2018_PriMAT_IMG_20180901_145021.jpg2018_PriMAT_IMG_20180901_145059.jpg2018_PriMAT_IMG_20180901_145141.jpg

Symparkett Martin, Ing.Jozef Bokor, Martin - „Schody Laminát“ 

2018_Bokor_V1-Povodne_schody.jpg2018_Bokor_V2-Krsa-QUICK-STEP-BACL-40130-Dub-Hodvbny.jpg2018_Bokor_V3-100-ron-RD-Suany-okr.-MT.jpg2018_Bokor_V4.jpg2018_Bokor_VPA1-QUICK-STEP-IMPERIO-1628-Dub-ed.jpg2018_Bokor_VPA2-Novostavba-Diakov-okr.-MT.jpg2018_Bokor_VPA3.jpg2018_Bokor_VPA4.jpg

Weiser Valerian s.r.o.,Michalovce - „schody-hogénna PVC krytina“

2018_Weiser_IMG-20190124-WA0051.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0052.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0053.jpg


2012

Symparkett Martin, Ing.Jozef Bokor, Martin - „Schody Laminát“  

2012-Bokor-1B-c.jpg2012_Bokor-1B-b.jpg2012_Bokor_1B-a.jpg2012_Bokor_fotka8.jpg

ESSOX s.r.o., Bratislava

2012_Essox-sro_P9150140.jpg2012_Essox_P8020044.jpg2012_Essox_P8020047.jpg2012_Essox_P8030051.jpg2012_Essox_P8080053.jpg2012_Essox_P8120055.jpg2012_Essox_P8170065.jpg2012_Essox_P8170067.jpg2012_Essox_P8170069.jpg2012_Essox_P8170073.jpg2012_Essox_P8170076.jpg2012_Essox_P8180078-1.jpg2012_Essox_P8180079.jpg2012_Essox_P8180082-1.jpg2012_Essox_P8180084.jpg2012_Essox_P8180088-1.jpg2012_Essox_P8190089-1.jpg2012_Essox_P8220101.jpg2012_Essox_P8230107.jpg2012_Essox_P9070108.jpg


2011

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra - „Schody RD BA“  

2011_PriMAT_P3150265-B1c.jpg2011_PriMAT_P3150266.jpg2011_PriMAT_P3150269-B1a.jpg2011_PriMAT_P3150270-B1b.jpg


2010

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra - „Schody UNIQA BA“  

2010_PriMAT_2.jpg2010_PriMAT_P2050001.jpg2010_PriMAT_P2050002.jpg2010_PriMAT_P2050004.jpg


2009

Ostatní ; "Hotel YASMIN -kamená podlaha zaliata v transparentnom Epoxide“  

2009_ZOS_YASMIN-1.jpg2009_ZOS_YASMIN-2.jpg2009_ZOS_YASMIN-3.jpg


 

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk