CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

Aktualizované 07/2022

Prehľad položiek vykonávaných prác podlahárskych profesií bez materiálu a bez DPH

(pre výmery cca. 50 - 200 m²)

  I. Príprava podkladu (mimo liatych podláh) mj (€)
3 Penetrovanie podkladu + jemná príprava (pozametanie, vysávanie) 1,85
4 Nivelizácia stierkou – 1 vrstva do 5mm 6,95
6 Prebrúsenie betónu strojné 4,35
10 Strhnutie starej podlahoviny ručne bez likvidácie odpadu os/hod 19,00
15 Strojové/ručné  strhnutie podlahovín 1:1 4,00
  II. Lepenie podlahoviny mj  (€)
   
1 Lepenie PVC a gumy v pásoch 5,85
6 Frézovanie a zváranie PVC bm 2,05
8 Lepenie a vyťahovanie sokla PVC do výšky 6 - 8 cm bm 6,90
9 Lepenie sokla PVC na povrch bm 2,50
12 Lepenie PVC v dielcoch (Vinylové dielce) 9,50
   
  III. Lepené textilné podlahoviny, korok mj  (€)
   
1 Lepenie kobercov v pásoch 4,85
4 Lepenie kobercových štvorcov 6,50
6 Rezanie a montáž kobercových soklov do plastových líšt bm 2,60
   
  IV. Montáž podlahovín na schodište mj  (€)
   
1 Lepenie PVC a gumy na schody, stupníc a podst. bm 11,50
5 Lepenie kobercov na schody bm 10,50
   
  V. Montáž plávajúcich podláh mj  (€)
   
1 Montáž pláv. podlahy - laminát 7,85
2 Montáž pláv.podlahy - Vinylové dielce - Klick 8,45
3 Montáž pláv. podlahy - drevo 10,15
4 Montáž soklových líšt lepením bm 3,80
7 Montáž prechodových profilov samolepiacich bm 4,60
8 Montáž prechodových profilov vŕtaných bm 5,75
   
  VI. Montáž drevených podláh mj  (€)
   
3 Montáž viacvrst. drev. lamiel celoploš. lepením 14,45
4 Pokládka vlysov lepením na remeň 15,25
9 Pokládka mozaiky 14,40
10 Pokládka intarzií 15,50
11 Montáž obvodových líšt bm 3,85
   
  VII. Povrchové úpravy mj  (€)
   
1 Tmelenie špár drevených podláh 2,55
5 Brúsenie drevenej podlahy starej s náterom 9,00
7 Olejovanie a lakovanie drevenej podlahy - 3 vrstvy 6,45
10 Leštenie 2,20
   
  VIII. Špeciálne práce mj  (€)
   
3 Vyznačenie ihrísk čiar + materiál bm 4,70
  - volejbal bm 4,70
  - basketbal bm 5,10
  - hádzaná bm 5,10
  - tenis bm 4,70
  - badminton bm 4,70
   
  IX. Liate podlahy mj  (€)
   
1 Prebrúsenie betónu - strojné 4,70
5 Vysatie podkladu 1,50
6 Otryskanie podkladu 4,25
7 Penetrovanie podkladu (bez prípravy podkladu) 1,55
11 Liata epoxidová podlaha 16,00
14 Náter sokla do výšky 10 cm bm 4,00
16 Rezanie dilatačných špár bm 3,70
17 Výplň dilatačných špár pružným tmelom bm 2,40
   

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk