CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

Prehľad položiek vykonávaných prác podlahárskych profesií bez materiálu a bez DPH (pre výmery nad 50 m²)

  I. Príprava podkladu
mj
(€)
(Sk)
 
1 Zametanie podkladu 0,40 12,05
2 Vysatie podkladu 0,83 25,00
3 Penetrovanie podkladu + príprava 1,00 30,13
4 Stierkovanie nivelizačnou stierkou – 1 vrstva do 5mm 2,83 85,26
5 Lokálne Vysprávka Cementovou stierkou 6,66 200,64
6 Prebrúsenie betónu strojné 3,32 100,02
7 Prebrúsenie betónu ručným el. náradím 10,00 301,26
8 Frézovanie betónu ručným el. náradím 20,00 602,52
9 Otryskanie podkladu 1,50 45,19
10 Strhnutie starej podlahoviny ručne os/hod 11,62 350,06
11 Strhnutie krytiny na gumovej podložke os/hod 11,62 350,06
12 Strhnutie starého sokla os/hod 11,62 350,06
13 Strhnutie schodových hrán os/hod 11,62 350,06
14 Strhnutie podlahovín schodov os/hod 11,62 350,06
15 Strojové strhnutie podlahovín 1,66 50,01
 
  II. Lepenie podlahoviny
mj
(€)
(Sk)
 
1 Lepenie PVC a gumy v pásoch 3,67 110,56
2 Lepenie PVC v pásoch - el. vodivý systém na CU 4,48 134,96
3 Lepenie prírodného (korkového) linolea 6,00 180,76
4 Lepenie linolea - el. vodivý systém 6,64 200,04
5 Frézovanie a zváranie linolea bm 1,50 45,19
6 Frézovanie a zváranie PVC bm 1,33 40,07
7 Lepenie sokla z linolea do výšky 10 cm bm 6,00 180,76
8 Lepenie a vyťahovanie sokla PVC do výšky 6 - 8 cm bm 5,00 150,63
9 Lepenie sokla PVC na povrch bm 1,17 35,25
10 Lepenie PVC štvorcov 4,65 140,09
11 Lepenie PVC štvorcov - vodivý systém 8,66 260,89
12 Lepenie PVC v dielcoch 5,33 160,57
13 Studený zvar bm 1,66 50,01
 
  III. Lepené textilné podlahoviny, korok
mj
(€)
(Sk)
 
1 Lepenie kobercov v pásoch 2,33 70,19
2 Lepenie kobercov v pásoch - antistatický systém 3,00 90,38
3 Voľné položenie kobercov 2,33 70,19
4 Lepenie kobercových štvorcov 3,66 110,26
5 Položenie kobercových štvorcov voľne alebo na obojstranne lepiacu pásku 3,66 110,26
6 Rezanie a montáž kobercových soklov do plastových líšt bm 1,33 40,07
7 Rezanie, obšívanie a lepenie kobercového sokla bm 5,00 150,63
8 Rezanie a lepenie kobercového sokla bm 1,66 50,01
9 Montáž líšt soklových plastových dvojdielnych bm 1,66 50,01
10 Napínanie kobercov 6,00 180,76
11 Montáž napínacích líšt pribitím bm 4,00 120,50
12 Montáž napínacích líšt lepením bm 3,00 90,38
13 Lepenie korku 5,00 150,63
14 Lepenie korkového sokla 1,33 40,07
 
  IV. Montáž podlahovín na schodište
mj
(€)
(Sk)
 
1 Lepenie PVC a gumy na schody, stupníc a podst. bm 5,00 150,63
2 Lepenie schodových hrán plastových bm 1,33 40,07
3 Montáž kovových líšt bm 4,00 120,50
4 Tmelenie silikónom bm 0,67 20,18
5 Lepenie kobercov na schody bm 5,00 150,63
6 Lepenie koberca na točité schody bm 5,65 170,21
7 Lepenie korku na schody bm 5,65 170,21
8 Lepenie PVC a gumy na točité schody bm 5,65 170,21
 
  V. Montáž plávajúcich podláh
mj
(€)
(Sk)
 
1 Montáž pláv. podlahy - laminát 5,15 155,15
2 Montáž pláv. podlahy - drevo 6,00 180,76
3 Montáž soklových líšt lepením bm 2,33 70,19
4 Montíž soklových líšt na zadný profil bm 2,00 60,25
5 Montáž soklových líšt skrutkami bm 2,33 70,19
6 Montáž prechodových profilov samolepiacich bm 3,32 100,02
7 Montáž prechodových profilov vŕtaných bm 4,00 120,50
 
  VI. Montáž drevených podláh
mj
(€)
(Sk)
 
1 Pokládka palubovej podlahy masív - skrutkovaním 8,97 270,23
2 Pokládka palubovej podlahy masív - pribíjaním 8,30 250,05
3 Montáž viacvrst. drev. lamiel celoploš. lepením 8,97 270,23
4 Pokládka vlysov lepením na remeň 7,97 240,10
5 Pokládka vlysov lepením rybina 8,64 260,29
6 Pokládka vlysov nastreľovaním 8,30 250,05
7 Pokládka eurolamiel - remeň 6,64 200,04
8 Pokládka eurolamiel - rybina 8,30 250,05
9 Pokládka mozaiky 7,64 230,16
10 Pokládka intarzií 8,30 250,05
11 Montáž obvodových líšt bm 2,00 60,25
 
  VII. Povrchové úpravy
mj
(€)
(Sk)
 
1 Tmelenie špár drevených podláh 1,66 50,01
2 Brúsenie drevenej podlahy novej vlysy 5,00 150,63
3 Brúsenie drevenej podlahy novej lamely 5,65 170,21
4 Brúsenie drevenej podlahy starej bez náteru 5,50 165,69
5 Brúsenie drevenej podlahy starej s náterom 6,15 185,27
6 Brusenie drevenej podlahy starej pastovanej 5,81 175,03
7 Olejovanie a lakovanie drevenej podlahy - 3 vrstvy 4,00 120,50
8 Voskovanie ručné 4,32 130,14
9 Pastovanie strojné 4,00 120,50
10 Leštenie 1,17 35,25
 
  VIII. Špeciálne práce
mj
(€)
(Sk)
 
1 Voskovanie linolea 1 vrstva 1,00 30,13
2 Odstránenie farby a laku hod 11,62 350,06
3 Vyznačenie ihrísk čiar + materiál bm 2,83 85,26
  - volejbal   2,83 85,26
  - basketbal   2,83 85,26
  - hádzaná   2,83 85,26
  - tenis   2,83 85,26
  - badminton   2,83 85,26
4 Demontáž a montáž dreveného krídla os/hod 11,62 350,06
5 Úprava výšky dverí os/hod 11,62 350,06
6 Montáž prahu os/hod 11,62 350,06
7 Demontáž prahu os/hod 11,62 350,06
8 Úprava prahu os/hod 11,62 350,06
9 Demontáž obvodových líšt klincovaných bm 1,00 30,13
10 Demontáž obvodových líšt skrutkovaných bm 1,17 35,25
11 Demontáž starých podláh, dlážkových (palubovka) os/hod 11,62 350,06
12 Demontáž starých podláh, parketové vlysy os/hod 11,62 350,06
13 Demontáž starých podláh, mozaikové parkety os/hod 11,62 350,06
 
  IX. Liate podlahy
mj
(€)
(Sk)
 
1 Prebrúsenie betónu - strojné 3,32 100,02
2 Prebrúsenie betónu ručným el. náradím 10,00 301,26
3 Frézovanie podkladu do 1cm - strojné 7,31 220,22
4 Zametanie podkladu 0,40 12,05
5 Vysatie podkladu 0,83 25,00
6 Otryskanie podkladu 1,50 45,19
7 Penetrovanie podkladu 1,00 30,13
8 Stierkovanie nivelizačnou stierkou – 1 vrstva do 5mm 2,83 85,26
9 Epoxidový záškrab - 2 vrstvy 6,66 200,64
10 Aplikácia epoxidového náteru valcom 2 vrstvy 6,66 200,64
11 Liata epoxidová podlaha 10,65 320,84
12 Liata epoxidová podlaha antistatická 11,62 350,06
  - aplikácia vodivej medzivrstvy x x
  - lepenie medených pásov bm x x
13 Akrylátová podlaha plnená kremičitým pieskom x x
14 Náter sokla do výšky 10 cm bm 0,67 20,18
15 Montáž epox. fabiónov do výšky 5 cm bm 7,00 210,88
16 Rezanie dilatačných špár bm 2,50 75,32
17 Výplň dilatačných špár pružným tmelom bm 1,33 40,07
 
  X. Montáž podkladu suchým procesom
mj
(€)
(Sk)
 
1 Odpružený rošt 8,30 250,05
2 Pevný rošt 7,30 219,92
3 Veľkoplošné materiály 2 vrstvy 8,30 250,05
 
  XI. Špeciálne služby
mj
(€)
(Sk)
 
1 Odborná konzultácia hod. 23,24 700,13
2 Odborná konzultácia vrátane vypracovanie písomného posudku ks 66,39 2000,07
3 Odborný posudok súdneho znalca   x x
4 Cestovné, cesta sa počíta obojsmerne km 0,33 9,94

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk