CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

Artikuly Cechu podlahárov Slovenska

Ja ................................., prijatý do Cechu podlahárov Slovenska sľubujem, že budem vždy verný nášmu poctivému cechu a vždy sa budem riadiť Stanovami Cechu a týmito artikulmi.

 1. Budem vždy zastávať Cech a jeho ciele, svojou činnosťou budem nápomocný k šíreniu dobrého mena Cechu, nikdy nezneužijem členstvo a preukaz Cechu.
 2. Budem mať v úcte všetkých ostatných členov Cechu, nebudem im škodiť ani skutkom ani slovom.
 3. Budem vždy riešiť odborné spory zmierlivo. V prípade nedohodnutia požiadam o pomoc predstavenstvo Cechu.
 4. Budem svedomito a čestne prevádzať svoje remeslo, verne a poctivo slúžiť všetkým svojim zákazníkom, odvediem pre nich najlepšiu prácu. Zákazníka nikdy nesklamem a neoklamem.
 5. Budem sa aktívne zúčastňovať práce v Cechu, plniť povinnosti a využívať práva člena Cechu podľa stanov.
 6. Nebudem namietať proti kontrole svojej práce odbornou komisiou, ak ma predvolá predstavenstvo Cechu na svoje zasadanie, bezodkladne sa ho zúčastním.
 7. Budem viesť obchod so cťou a dbať na to, aby požadovaná odmena za moju odborne vykonanú prácu vždy zodpovedala jej kvalite.
 8. Budem vždy nápomocný pri výchove novej generácie podlahárov.
 9. Budem sa snažiť aj mimo svojho remesla žiť bezúhonne a poctivo.
 10. Budem vždy hrdý na členstvo v Cechu podlahárov Slovenska a nestanem sa členom iného podobného cechu.

Tieto artikuly boli prijaté hlasovaním na I. Sneme Cechu podlahárov Slovenska a podpísané prvým riadnym cechmajstrom CPS dňa 22.11.2001.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk