CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

CPS logo web  CPS logo web Spolupráca CPS s Podlahármi z Českej republiky...

 Cech podlahářů ČR nám píše tento email : "...čím dál více mi volají podlahářské firmy ze Slovenska o radu, pomoc s řešením.

Vidím i mnoho přístupů ze Slovenska na webu videopodlahy.cz "Chcete vědět něco o podlahách více", zde máte možnost VIDEO..)

Preto odporúčajú niekoľko užitočných odkazov pre slovenkých podlahárov, ktoré tu uvádzame a za ktoré Ďakujeme CP ČR:

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

CPS logo web Na pôde CPS sa dňa 21.3.2024 konali Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

   CPS logo web   Už v poradí XXII. SNEM Cechu podlahárov Slovenska sa konal v termíne 16.-17.3.2023 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Tohtoročný Snem CPS bol volebný,volili sa nové orgány CPS včítane nového Vrchného cechmajstra, urćovala sa ďalšia forma fungovania cechu pre nasledovné obdobie.

CPS logo web  Milí členovia CPS, Venujte pozornosť výzve v prílohe

na predloženie kandidatúry na prácu v Predstavenstve CPS do 31.1.2023.

CPS logo web V réžii CPS sa dňa 15.12.2022 uskutočnili Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

CPS logo web   Vážení spotrebitelia, obchodní partneri Členov a Gestorov CPS.

Na správnu identifikáciu členstva CPS naši Členovia (realizátori) ako aj Gestori (obchodné firmy) by mali postupne používať jednotné Logá CPS na firemných dokumentoch, WEB stránky či označení predajne atď.

CPS Logo clen                      CPS Logo gestor

Pravosť a aktuálnosť členstva je možné overiť aj na WEB stránke  - Cech podlahárov Slovenska - Zoznam členov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk