CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

(pružné podlahové krytiny z PVC , prírodného linolea a kaučuku, textilné koberce)

2019

DOMOS Slovakia; Košice, - "Zimný štadión Košice - koberce"

IMG_3514.jpgIMG_5548.jpg


2018

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra -„Protišmyková PVC podlaha + odtokove guličky PURUS“  

2018_PriMAT-PK1_IMG_20180812_190059.jpg2018_PriMAT-PK1_IMG_20180812_190116.jpg2018_PriMAT-PK1_IMG_20180812_190153.jpg2018_PriMAT-PK1_IMG_20180831_111619.jpg2018_PriMAT-PK1_IMG_20180831_111636.jpg2018_PriMAT-PK1_IMG_20180831_111819.jpg

Domos Slovakia s.r.o.; Košice - "Hotelový koberec a vinylové dielce lepené"

2018_DOMOS_hotelov-koberec-individulny-dizajn.jpg2018_DOMOS_lepen-LVT-kladenie-do-stromeka.jpg2018_DOMOS_SLOVAKIA_-_Casino_Respect_-_koberce.jpg2018_DOMOS_SLOVAKIA_-_Casino_Respect__-_koberce.jpg

JUTEX Slovakia, s.r.o.; Hlohovec - "Koberce"

2018_JutexS_foto1.jpg2018_JutexS_foto3.jpg2018_JutexS_foto8.jpg2018_JutexS_foto9.jpg2018_JutexS_foto10.jpg

Tarkett - organizačná zložka; Bratislava - "výrobca podlahových krytín - LVT, PVC bytové,..."

2018_Tarkett_IN_StarfloorClick55_35952094_35962094_35972094_003.jpg2018_Tarkett_IN_Starfloor_Click_55_35952094_004.jpg2018_Tarkett_PVC-RR_IN_27015002_27022002_27029002.jpg

Interiér Tatry, s.r.o.; Poprad - "Prírodné linoleum, koberce"

2018_InterierTatry_Alternativna_ZS.jpg2018_InterierTatry__IMG-20130913-WA0003.jpg2018_InterierTatry__MG_1589.jpg2018_InterierTatry__MG_1851.JPG

Weiser Valerian s.r.o.,Michalovce - „heterogénna PVC krytina; vinylové dielce-lepené“

2018_Weiser_IMG-20190124-WA0032.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0033.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0034.jpg

2018_Weiser_IMG-20190124-WA0016_vinylove_dielce.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0017_vinylove_dielce.jpg2018_Weiser_IMG-20190124-WA0018_vinylove_dielce.jpg


2013

Cameo s.r.o.; Košice, - "homogénna PVC podlaha"

2013_Cameo_Obrázok1.jpg2013_Cameo_Obrázok3.jpg2013_Cameo_Obrázok4.jpg

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra -„PVC podlaha - Admin.budova BA “ 

2013_PriMAT_P5260001.jpg2013_PriMAT_P5260002.jpg2013_PriMAT_P5260003.jpg


2012

UNIKOB.; Martin, - "Prírodné linoleum - Jedáleň Martin"

2012_UNIKOB_2B-a.jpg2012_UNIKOB_2B-b.jpg2012_UNIKOB_2B-c.jpg2012_Unikob_PB200001.jpg2012_Unikob_PB200003.jpg2012_Unikob_PB200005.jpg2012_Unikob_PB200008.jpg2012_Unikob_PB200010.jpg


2011

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra -„PVC podlaha - RD Nitra“  

2011_PriMAT_PB200001-B2a.jpg2011_PriMAT_PB200002.jpg2011_PriMAT_PB200008-B2b.jpg2011_PriMAT_PB200010-B2c.jpg


2010

EKOPOL s.r.o.; Nové Mesto n.Váhom, - "PVC štvorce ESD a objektové koberce"

2010_Benko_DSCF7550.jpg2010_Benko_DSCF7595.jpg2010_Benko_DSCF7608.jpg2010_Benko_DSCF8840.jpg2010_Benko_DSCF8843.jpg2010_Benko_DSCF8845.jpg

DOMOS Slovakia; Košice, - "Game Club Košice - koberce"

2010-DOMOS-Slovakia_Game-Club-Kosice-_002.jpg2010-DOMOS-Slovakia_Game-Club-Kosice-_015.jpg2010-DOMOS-Slovakia_Game-Club-Kosice-_047.jpg2010-DOMOS-Slovakia_Game-Club-Kosice-_051.jpg2010-DOMOS-Slovakia_Game-Club-Kosice-_110.jpg

Ing.Tibor Pásztor - PriMAT ; Nitra - „Linoleum, PVC - LV,BA “ 

2010_PriMAT_1.jpg2010_PriMAT_P2010005.jpg2010_PriMAT_P2010007.jpg2010_PriMAT_P2010010.jpg2010_PriMAT_P2010015.jpg2010_PriMAT_P7020001B.jpg2010_PriMAT_P7020002.jpg2010_PriMAT_P7020003.jpg2010_PriMAT_P7020003A.jpg


2009

Cameo s.r.o.; Košice, - "homogénna PVC podlaha - kancelárie"

2009_Cameo-3.jpg2009_Cameo-IMG_0024.jpg2009_Cameo-IMG_0027.jpg2009_Cameo_fotka.jpg


Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk