CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

Pôvodná stará tabuľka

  Cementový poter Vykurovaný cementový poter Tekutý anhydritový poter Vykurovaný anhydritový poter
Parkety, lisované korkové dosky, laminát 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM % 0,3 CM %
Parodifúzne tesné umelohmotné podlahoviny (napr. PVC, kaučuk, linoleum, polyolefin) 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM % 0,3 CM %
Text.podlahoviny kladúce odpor vodným parám, napr. so syntet. zdvojeným rubom 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM % 0,3 CM %
Text. paropriepustné podlahoviny, napr. vpichovaná plsť 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM %

0,3 CM %

Najvyššia prípustná vlhkosf cementového poteru alebo poteru na báze síranu vápenatého (anhydritu)

v hmotnostných percentách v čase aplikácie nášľapnej vrstvy

pre nevykurované a vykurované konštrukcie poterov - aktualizované údaje z STN 74 4505:2013

                                                                                                                                                           Cementový poter, betón *)1Vykurovaný cementový poter Poter na báze síranu vápenatého (anhydrit)  *)1 Vykurovaný anhydritový poter
 Kamenná alebo keramická dlažba  5,0% 4,5 %   0,5 %  0,3 %
 Liate podlahoviny na báze cementu  5,0 %  4,5 %   nemôžu sa zhotovovať  
 Syntetické liate podlahoviny 4,0 %  3,5 %   0,5 %   0,3 %
 Paropriepustná textília

 5,0 %

2,5 % CM

*)4  3,2 CM

 4,5 %

1,8 % CM

*)4 2,9 CM 

1,0 %

1,0 % CM

*)5 1,0 CM 

0,8 % 

0,5 % CM

*)5  0,8 CM

 PVC, linoleum, guma, korok

3,5 % 

2,0 CM %

*)4 2,025 CM

 3,0 % 

1,5 CM %

*)4 1,65 CM

 0,5 %

0,5 % CM

 *)5 0,5 CM

 0,3 %

0,3 % CM

*)5 0,3 CM

 Drevené podlahoviny, parkety,           laminátové podlahoviny

 2,5 %

*)3  2,0 CM %

*)4 1,25 CM

2,0 %

*)3  1,5 CM % 

*)4 0,8 CM

0,5 % 

*)3  0,5 CM %

*)5 0,5 CM

0,3 % 

*)3  0,3 CM %

*)5 0,3 CM

*)1 V prípade, keď je súčasťou podlahy aj systém podlahového vykurovania, požiadavka na najvyššiu prípustnú vlhkosť cementových poterov sa musl znížiť o 0,5 % a požiadavka na najvyššiu prípustnú vlhkosť poteru na báze síranu vápenatého (anhydritu) sa musi znížiť o 0,2%.

*)2 Vlhkosť pod 1,0 hm % nie je možné namerať ani vyjadriť Karbidovou metódou (CM)

*)3  Staré, neplatné hodnoty podľa starých technických noriem

*)4  Prepočítané hodnoty na základe klakulačnej tabuľky podľa STN 74 4505:2013 č. 8.14

"POZNÁKA 1. - Vzorky materielov na báze síranu vápenatého (napr. anhydrit, sadra) je pohebné sušiť pri teplote 40 'C +/-2"C.
POZNÁMKA 2. - Vhodná altrnatívna metóda je karbidová metóda. Podľa zahraničných skúseností pre potery na báze
síranu vápenatého *)5 výsledky karbidovej metódy zodpovedajú výsledkom gravimetrickej metódy

a pre cementové potery je vztah medzi výsledkami oboch metód nasledujrúci:" (tá tab. v čl. 8.14)

*)4 *)5 Pri uvádzaní tejto hodnoty v CM sme sa stotožnili s odbornou publikáciou p. Coufala (ČR), že je nelogické uvádzať "% CM" len ako " hodnoty CM", nakoľko rozsah CM hodnót je len v rozmedzí 0 -6, kým precentuálne hodnoty by mali byť na škále 0 - 100...

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk