CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

image sir big

Prebrúsiť, penetrovať a stierkovať? Podľa nás je to v zásade nutnosť!

1. PREBRÚSENIE

Povrch anhydritového poteru sa zásadne musí prebrúsiť v jednom pracovnom kroku vhodnou brúskou s brúsnym papierom zrnitosti 16 a potom vysať priemyselným vysávačom, pokiaľ neexistuje inak znejúci, záväzný predpis výrobcu. Ak sa vytvorí na povrchu labilná vrstva alebo tenká pevná škrupina (pretvrdená resp. prepálená sintrová vrstva), jedná sa o závadu a táto závada musí byť odstránená napr. odbrúsením (BEB-Merkblatt, júl 1990, VOB Teil C Erläuterung zur DIN 18365, Ausgabe 2002).
Podklady na minerálnej báze (cementové, calciumsulfátové a horečnaté) musia byť pred podlahárskymi a parketárskymi prácami a pred nanášaním penetrácie prebrúsené. Tým odstránime z povrchu rôzne nečistoty, pretvrdenú/prepálenú sintrovú vrstvu, z plochy vyseparované prísady a podobné materiály. Zároveň docielime ľahké zdrsnenie povrchu.
Pri odbrúsení (zbrúsení) podkladu je odstránená oddeľujúca alebo labilná vrstva (stará stierka, zvyšky lepidiel, sintrová vrstva).
K prebrúseniu alebo odbrúseniu (zbrúseniu) sa používa kotúčová alebo valcová brúska s hrubým brúsnym papierom, napr. zrnitosť 16 (Merkblatt TKB-8, jún 2004, BEB-Merkblatt, apríl 2004).

ZÁSADY:
Ak je správne kvôli urýchleniu schnutia poteru a kvôli odstráneniu vrstvičky vápnika alebo sintru poter čo najrýchlejšie prebrúsiť (hneď ako povrch zaschne a nezanáša brusivo, nie je mazľavý t.j. cca do 5. dní od položenia), na druhej strane je tiež správne prebrúsiť poter pred nanášaním penetrácie a stierky (viď BEB a TKB-návody), potom by bolo správne brúsiť dvakrát. Prvýkrát ako základné brúsenie prevádzané pokladačom poteru a druhýkrát ako čistiace brúsenie prevádzané podlahárom. Ekonomické a termínové námietky proti týmto zásadám nemôžu poprieť technický vecný stav.

2. PENETROVANIE

Podklady na minerálnej báze (cementové, calciumsulfátové a horečnaté) musia byť v rámci prípravy podlahárskych a parketárskych prác penetrované resp. opatrené prednáterom. U iných poterov je to väčšinou taktiež žiadúce (Merkblatt TKB-8, jún 2004).

5 dôležitých funkcií penetrovania:

 • viazanie prachu
 • funkcia prídržného mostíka
 • ochrana podkladu
 • redukcia savosti podkladu
 • spevnenie podkladu

3. STIERKOVANIE

Stierkové hmoty slúžia k vyrovnaniu, nivelovaniu a ku zhotoveniu rovnomerne savého podkladu. Pri použití disperzných lepidiel vytvorí stierková hmota nutnú savú nosnú podkladnú vrstvu.
Nutnosť zhotovenia stierkovej vrstvy a jej hrúbka (zvl. výkon) sa riadi podľa druhu a zloženia podkladu, použitého lepidla, podľa druhu a zloženia podlahoviny a spôsobu jej použitia (BEB-Merkbatt, február 2002).

Stierkovanie pod elastické a textilné krytiny

Bezpečné prilepenie týchto krytín je možné (podľa DIN 18356-Podlahárske práce) len v spojení s odborným stierkovaním.
Funkciou stierkovania je zaručiť správne prilepenie podlahoviny a až následne vyhladiť alebo vyrovnať podklad.
Podľa uznávaných pravidiel stavebnej techniky nie je priame lepenie na napenetrovaný podklad zakázané, pokiaľ sú použité vhodné materiály, ktoré zabezpečia dodržanie určitých parametrov.

10 funkcií stierkovania:

 • rovinnosť
 • savosť
 • pevnosť
 • rozloženie zaťaženia
 • štruktúra povrchu
 • uzatváracia vrstva
 • ekológia / bezpečnosť práce
 • rovnomernosť
 • deliaca rovina
 • systémové komponenty

Doporučené skladby podlahových konštrukcií sú stále len doporučením t.j. nie sú záväzné.

Výrobcovia podlahových materiálov nenesú záruky len za kvalitu svojich výrobkov a systémov, ale stále častejšie aj za svoje poradenstvo. V rámci záruky za túto poradenskú činnosť majú tiež ale právo doporučovať záväzne také skladby podlahových konštrukcií, ktoré považujú za úplne bezpečné!
Preto nie je vhodné, aby sa výrobcovia tekutých poterov pokúšali zatraktívniť svoje ponuky argumentami, keď označujú dôležité systémové komponenty dodávateľov podlahových materiálov pre kladenie podlahových krytín za zbytočné.

Zdroj: RNDr. Pavol Hlávka - HA-UZ Market s.r.o. (UZIN), člen CPS

Pozn. CPS: Tento materiál je spracovaný na základe najaktuálnejších informácií k tejto problematike, ktoré má CPS k dispozícii a ďalšie vecné poznatky k tejto tematike , ktoré očakávame hlavne od výrobcov systémových komponentov, budú priebežne do tejto publikácie zapracované.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk