CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

CPS logo web Na pôde CPS sa dňa 21.3.2024 konali Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

5. ročník Skúšok sa vykonával v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej novej ico pdf  Akreditácie CPS. Pod dohľadom skúšobnej komisie skúšky pozostávajú z teoretickejpraktickej časti. Ďalší termí bude včas oznámený v závislosti od záujmu.

4. ročník Skúšok sa konal v dňoch 25.5. , 22.6. a 8.9.2023.

Teoretická časť skúšky OOS sa konala na mieste detašovaného pracoviska CPS - Attilova 10A, Nitrianske Hrnčiarovce, kým praktická časť skúšky v mieste staveniska na vybraných projektoch členov CPS.

V rámci praktickej časti skúšok uchádzač prezentuje podlahárske zručnosti na inštaláciach z predpísanej tematiky podľa smernice SM 15. Teoretická časť skúšky pozostávala - z písomnej časti (testy) a ústnej časti (teoretické vedomosti).

V horeuvedelných termínoch sa skúšok OOS v r. 2023 zúčastnili 11-ti uchádzači, v r. 2024 zúčastnili 6-ti uchádzači, ktorí sa stali aj úspešnými absolventmi.

V prípade záujmu o nové skúšky Overenia odbornej spôsobilosti je potrebné vyplniť  ico doc prihlášku do (nový termín bude vyhlásený min. 30 dní pred jeho plánovyným konaním), a po úspešnom vyhodnotení skúšobnej komisie účastníci obdržia Osvedčenie. Tento dokument poslúži následne na vydanie Živnostenského oprávnenia pre Remeselnú živnosť PODLAHÁR.

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk