CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

   CPS logo web   Už v poradí XXII. SNEM Cechu podlahárov Slovenska sa konal v termíne 16.-17.3.2023 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Tohtoročný Snem CPS bol volebný,volili sa nové orgány CPS včítane nového Vrchného cechmajstra, urćovala sa ďalšia forma fungovania cechu pre nasledovné obdobie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pripomíname, že účasť členov CPS bola povinná na základe Stanov CPS, článok 6./ Povinnosti a práva členov.

Návratku prosíme zaslať na sekretariát CPS.   

Pozn.: Tí členovia, ktorí sa Snemu nemohli zúčastniť, mohli požiadať o zastupovanie cez "plnú moc"  na niektorého člena P-CPS zaslaný na Sekretariát CPS, aby Snem bol uznášaniaschopný.

Členovia CPS sa mohli Snemu zúčastniť aj On-line cez Microsoft TEAMS (požiadaný súhlas cez sekretariát).

Široká odborná verejnosť mohla sledovať Snem (Prezentačnú časť 16.3.2023 od 13:30 do cca. 16:00) cez živý stream na FB stránke CPS  https://www.facebook.com/cechpodlaharov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toto stretnutie podlahárov (Členov, Gestorov, Partnerov CPS ale aj nečlenov) sa  konalo aj tento rok za podpory partnera CPS, Slovak business Agency

sba header

ktorá svojimi aktivitami podporuje priamo vás, malých a stredných podnikateľov (MSP).

Program dvojdňového XXII. Snemu CPS bude nasledovný:

Štvrtok, 16.3.2023

Salón DIPLOMAT - Školenie CPS

12,30                   Prezencia členov

13,00 -16,00       Školenie – Prednášky:

     • Parket Store r.o., Bratislava – rozmerová stálosť vinylových podláh

                            (vyhodnotenie laboratórnych skúšok rôzneho vyhotovenia vinylových dielcov)

     • DryStar Bratislava (TVG Klima Slovakia s.r.o.) -

                                                         odvlhčovaniatemperácie a sanácie muriva, stien, podláh

     • Stillwood, s.r.o. Trnava (p. Martin Mikle) –  aktuálny vývoj trhu s exotickými drevinami (terasy)
     • Peter Briatka, PhD., MBA. – autor STN 74 4505:2022

                                                               diskusia na tému: správny výklad normy ohľadom meraní rovinnosti podlahy

                                                               spolupráca na spracovaní aktualizácií nových STN

                                                               (napr. STN 49 2120 na posudzovanie hotovej podlahy na báze dreva)

                             Pozn.: Zmena programu je ešte možná

16,00-19,00       Voľnočasové aktivity (Wellness zdarma pre ubytovaných)

19,00                  Večera

LOBBY BAR

20,00 -                Posedenie pri vínku, Bowling

Piatok, 17.3.2023

Salón DIPLOMAT - XXII. SNEM CPS

9,00                    Prezencia členov

9,30                    Otvorenie Snemu

                           Voľba mandátovej, návrhovej,  komisie

                           Správa mandátovej komisie

                           Správa o činnosti cechu od konania XXI. Snemu CPS

                           Správa revíznej komisie

                           Rozpočet na rok 2023

                           Prijímanie nových členov, vylúčenie členov CPS

11:00                  Voľby orgánov CPS na ďalšie 2 ročné obdobie

11:15                   Krátka prestávka na vyhodnotenie volieb

11:30                  Predstavenie nového Predstavenstva CPS, nového Vrchného cechmajstra CPS

                           Návrh hlavných úloh CPS na rok 2023/24 podľa návrhu nového Vrchného cechmajstra CPS

                            Privítanie Hostí - Cech obkladačov Slovenskej republiky, predstavenie práce COSR

                            Diskusia

                            Prijatie uznesenia

12,30                   Záver XXII. Snemu CPS

12,30                   Obed

                                                                               

                                       Tešíme sa na stretnutie

                                                                                           Predstavenstvo CPS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fotky zo XXII. Snemu CPS:

20230316_152014.jpg20230316_152051.jpg20230316_173327.jpg20230316_173331.jpg20230316_173348.jpg20230317_095005.jpg

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk