CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

CPS logo web V réžii CPS sa dňa 15.12.2022 uskutočnia Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

3. ročník Skúšok sa vykonáva v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej ico pdf  Akreditácie CPS. Pod dohľadom skúšobnej komisie skúšky pozostávali z teoretickejpraktickej časti.

Skúšky OOS budú sa konať v mieste detašovaného pracoviska CPS - Attilova 10A, Nitrianske Hrnčiarovce.

V rámci praktickej časti skúšok uchádzači budú prezentovať podlahárske zručnosti na modelovej inštalácii na vytiahnutú tematiku. Následná, teoretická časť skúšky bude pozostávať - z písomnej časti (testy) a ústnej časti (teoretické vedomosti).

Na skúšky Overenia odbornej spôsobilosti je prihlásený zatiaľ 1 uchádzač, ktorí po úspešnom vyhodnotení skúšobnej komisie môže obdržať Osvedčenie. Tento dokument poslúži následne na vydanie Živnostenského oprávnenia pre Remeselnú živnosť PODLAHÁR.

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk