CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

CPS logo web V réžii CPS sa dňa 15.12.2022 uskutočnili Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

3. ročník Skúšok sa vykonával v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej ico pdf  Akreditácie CPS. Pod dohľadom skúšobnej komisie skúšky pozostávali z teoretickejpraktickej časti.

Teoretická časť skúšky OOS sa konala v mieste detašovaného pracoviska CPS - Attilova 10A, Nitrianske Hrnčiarovce, kým praktická časť skúšky v mieste staveniska na projektoch uchádzača.

V rámci praktickej časti skúšok uchádzač prezentoval podlahárske zručnosti na inštaláciach z predpísanej tematiky podľa smernice SM 15. Teoretická časť skúšky pozostávala - z písomnej časti (testy) a ústnej časti (teoretické vedomosti).

Na skúšky Overenia odbornej spôsobilosti je prihlásený 1 uchádzač, ktorí po úspešnom vyhodnotení skúšobnej komisie obdržal Osvedčenie. Tento dokument poslúži následne na vydanie Živnostenského oprávnenia pre Remeselnú živnosť PODLAHÁR.

Galéria:

1_20221215_102555.jpg2_20220812-_frame_at_0m13s.jpg3_20221026-_frame_at_0m47s.jpg4_20221026-_frame_at_2m18s.jpg5_20221012-_frame_at_1m8s.jpg6_20221012-_frame_at_0m39s.jpg7_20221012-_frame_at_1m0s.jpg8_20221012-_frame_at_0m30s.jpg9_20221012-_frame_at_0m7s.jpg10_20221106-_frame_at_0m15s.jpg11_20221106-_frame_at_1m33s.jpg12_20221118-_frame_at_0m15s.jpg13_20221118-_frame_at_0m43s.jpg14_20221117-_frame_at_1m38s.jpg

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk