CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

  CPS logo web V zmenených priestoroch z dôvodu pandemickej situácie sa v réžii CPS dňa 26.2.2021 uskutočnili Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti pre remeslo PODLAHÁR.

2. ročník Skúšok sa vykonával v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej ico pdf  Akreditácie CPS. Pod dohľadom skúšobnej komisie skúšky pozostávali z teoretickejpraktickej časti.

Z dôvodu Pandeickej situácie nebolo možné tento ročník uskutočniť v pristoroch SOŠ Trnava na Lomonosovovej 6 (toho času "čierny" okres), ale sa konali v predajných priestoroch člena CPS - fy. Parkett Store s.r.o. Bratislava.

V rámci praktickej časti skúšok uchádzači prezentovali podlahárske zručnosti na modelovej inštalácii na vytiahnutú tematiku. Následná, teoretická časť skúšky pozostávala - z písomnej časti (testy) a ústnej časti (teoretické vedomosti).

Na skúšky Overenia odbornej spôsobilosti boli prihlásení 4 uchádzači, ktorí po vyhodnotení skúšobnej komisie obdržali Osvedčenie. Tento dokument im poslúži následne na vydanie Živnostenského oprávnenia pre Remeselnú živnosť PODLAHÁR.

Usporiadateľ (CPS) v čase skúšok na základe aktuálnych nariadení RÚ Verejného zdravotníctva pri vstupe meral telesnú teplotu, vyžadoval predloženie Antigénového testu nie starší ako 7 dní, a nosenie rúška pre všetkých účastníkov bolo Podminkou !

Nakoľko Voľná živnosť sa bude čím ďalej, tým viac obmedzovať, vykonávanie remeselných podlahárskych prác hlavne na verejných zákazkách bude podmienené práve týmto Živnostenským oprávnením, o skúšky a predchádzajúce akreditované vzdelávanie je záujem. Tieto skúšky OOS mieni realizovať CPS aj v budúcnosti, a o termínoch a miestach uskutočnení sa odborná verejnosť dozvie min. 30 dní pred konaním na WEB stránke CPS / Aktuality. Skúšky sa reálne uskutočnia, ak sa na ne prihlási min. 5 uchádzačov.

Priebeh skúšok

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk