CPS facebookfacebook

01 / 04
02 / 04
03 / 04

Sekcia pre členov

04 / 04

Odborné školenie: Veľkoplošné drevené podlahové krytiny

skolenie 1 iluCech podlahárov Slovenska Vás srdečne pozýva na odborné školenie v rámci CPS, ktoré sa bude konať 26.11.2015 v hoteli Podjavorník, Papradno (okr. Považská Bystrica).

   

Dňa 3.3.2016 sa konal XVI. SNEM CPS v Považskej Bystrici. Snem bol volebný, kde sa volil nový Vrchný cechmajster. Zúčastnilo sa ho 14 členov, 5 členov zaslalo splnomocnenie čím bol Snem uznášaniaschopný.

Snem viedol p. Peter Benko, ktorý sa riadil programom Snemu, ktorý bol členmi odsúhlasený. Správu o činnosti Snemu predniesol Vrchný cechmajster Ing. Tibor Pásztor, kde zhodnotil činnosť cechu za rok 2015. Revízna komisia vo svojej správe skonštatovala, že činnosť cechu je  v poriadku a navrhla určité zmeny v činnosti. Na Sneme sa dal návrh na funkciu plateného Tajomníka CPS. Bol predstavený kandidát na túto funkciu Ing. Tibor Pásztor. Po diskusii členov, ohľadne funkcie plateného Tajomníka CPS, dal predseda volebnej komisie návrh na priamu voľbu, ktorú prítomní členovia odsúhlasili. Zvoleným Tajomníkom CPS sa stal Ing. Tibor Pásztor, ktorý svoju funkciu prijal. Ďalším programom Snemu boli voľby do predstavenstva CPS a voľba vrchného cechmajstra. Boli predstavený kandidáti do predstavenstva CPS , Ing. Tibor Pásztor, p. Peter Benko, Ing. Martin Galo, p. Juraj Meszároš. Do revíznej komisie boli navrhnutí kandidáti Ing. Jozef Bokor, Ing. Peter Babnič, Ing. Juraj Gubáni. Po priamej voľbe bolo predstavenstvo a revízna komisia jednohlasne zvolené. Voľba Vrchneho cechmajstra pre neprítomnosť všetkých členov novozvoleného predstavenstva sa neuskutočnila. Predstavenstvo sa  na svojom prvom zasadnutí dohodne a zvolí nového Vrchného cechmajstra a  o výsledku bude informovať členskú základňu. Na Sneme bol prijatý nový riadny člen CPS fi EuroParkett s.r.ro. , Žilina. Svoju činnosť v CPS ukončila na vlastnú žiadosť fi UNION, Bardejov. Z dôvodu vykonávania inej činnosti v oblasti stavebníctva bola fi ESSOX s.r.o., Bratislava a z dôvodu  odchodu do dôchodku Fi Linostik, Nové Zámký boli firmy preradené do skupiny Čestných členov CPS. Vo svojich diskusných príspevkoch sa členovia hlavne zaoberali zlepšením činnosti CPS, uvádzali hlavne, že na trhu ubúdajú vyučený podlahári a na školách sa toto remeslo v tejto dobe nevyučuje. Je preto potrebné viac propagovať remeslo podlahár aj v spolupráci s odbornými školami. Ďaľším bodom programu bol návrh Hlavných úloh CPS na rok 2016, ktorý predložil Ing. Tibor Pásztor. Na záver XVI.SNEMU CPS p. Peter Benko poďakoval prítomním členom CPS za účasť a poprial novozvolenému predstavenstvu veľa úspechov v práci pre CPS.

Galéria

DSCN1366.jpgDSCN1367.jpgDSCN1368_2.jpgDSCN1369_2.jpgDSCN1370_2.jpgDSCN1371_2.jpgDSCN1372_2.jpg


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk