CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

Podmienky na skladovanie a pokládku

Lepenie na podklad má za následok, že pnutia vo vnútri dreva sú obmedzené. Táto metóda je odporúčaná, keď pokladajúca sa podlaha je orientovaná do rôznych smerov a vzorov, keď priečne rezy ležia vedľa seba alebo blízko seba. Mala by sa používať taktiež pri pokladaní veľkých a komplikovaných povrchov, kde sa nemôžu vynechať expanzné medzery.

Podklad musí byť rovný, pevný, čistý a suchý, a v súlade s miestnymi normami.

Betónový podklad má byť bez trhlín. Veľkoplošné podlahoviny z drevotriesky, alebo preglejky musia byť veľmi dôkladne istené k podlahe. Starý drevený podklad musí byť pevný, rovný, bez hniloby a nesmie škrípať.

Preto je veľmi dôležité mať suchý podklad pred začatím pokládky s relatívnou vlhkosťou nie väčšou ako 60%.

Relatívna vlhkosť (RH) musí byť medzi 30 - 60%. Teplota najmenej 18°C pred, počas aj po inštalácii. Na zamedzenie výparov vody by miestnosť mala byť vykurovaná a vetraná najmenej 1 mesiac pred pokládkou na dosiahnutie správnych klimatických podmienok.

Pre skladovanie veľkoplošných parkiet sa musia dodržať tiež horeopísané klimatické podmienky. Balenie sa nesmie porušiť pri rôznej prekládke, rozbalíme ich až pri samotnej inštalácii.

Nástroje

V ďalších častiach sú odporúčané tradičné inštalačné náradia ako kladivo, ručná pílka, kotúčový cirkulár, meter, uholník, ceruzka, frézka, dláto, príklepný hranol, priklepávač a montážna páka.

Príklepný hranol sa používa preto, aby pri priklepávaní panelov k sebe sa neudieralo na okraje panelov priamo, ale na tento hranol z dôvodu zamedzenia ich porušenia. Nepoužívajte na to nikdy odrezok parkety.

Skladanie je pomocou montážnej páky jednoduchšie.

Používajte výrobcom odporúčané lepidlo na drevené podlahy (viď. stať Lepenie).

Plánovanie

Keď je miestnosť štvorcová, panely sa majú ukladať pozdĺžne s vchádzajúcim svetlom. V miestnosti v tvare obdlžníka je najľahšie ukladať pozdĺž dlhej strany, v závislosti na rozťažnosti dreva (viď. nižšie stať Expanzná medzera).

Expanzná medzera

Pri lepení na podlahu sú nižšie nároky na vytvorenie expanznej medzery v porovnaní s plávajúcou pokládkou avšak okolo stien expanzná medzera najmenej 8-10mm sa odporúča vynechať.

Lepenie

Rozotrite lepidlo rovnomerne pomocou širokej ozubenej špachtľe. Nános by mal byť cca. 800 - 900 g/m² v závislosti od absorpčnej schopnosti, rovinnosti a štruktúry podlahy. Vysokoabsorbčný povrch sa musí napustit impregnačnou hmotou podľa odporúčania výrobcu lepidla. Musí sa to vykonať pred nanášaním lepidla.

Ak lepíte tenkú (< 10mm) parketovinu s konečnou úpravou povrchu, na vodnej báze založené lepidlá môžu zapríčiniť skrivenie podlahoviny. Vždy postupujte podľa inštruktáže výrobcu lepidla.

1. Nikdy nenatierajte lepidlom väčšie plochy, ako stihnete pokryť parketami pred jeho samotným stuhnutím.

2. Ak lepíte na podklad, nevypĺňajte lepidlom drážky parkiet.

3. Používajte priklepávací hranol na spájanie. Je špeciálne prispôsobený na túto technológiu pokládky a zabezpečuje, aby sa nikdy nedostali kladivo a hranol do styku s lepidlom.

4. Presvedčte sa, či sa panel opiera o podklad. Ak podklad je nerovný, je nevyhnutné panel zaťažiť (napr. vrecom piesku).

5. Ak je pokládka ukončená, nesmie sa na podlahu vstúpiť min. 24 hod., ináč je nebezpečenstvo, že časť podlahoviny neprilipne riadne k lepidlu. V takých prípadoch sa otázny povrch odskúša našliapnutím po 1 hodine tak, že poklepneme ľahko na povrch a keď je klopanie duté, lepenie bolo nedokonalé. Zaťažte potom dotyčnú plochu napr. vrecom piesku na 24 hod.

6. Ak rozotierate lepidlo na drsný podklad ako napr. betón, špachtľa sa rýchlo obrúsi. Dávajte na to pozor a vymeňte násadu včas z dôvodu dosahovania stále rovnomernej vrstvy lepidla.

Typy podkladov

Drevené podlahy sa môžu lepiť na podklad betónový, z drevotrieskových panelov, z preglejky, na staré drevené podlahoviny a pod. Je však dôležité, aby bol podklad pevný, rovný, čistý a suchý a v súlade s hore popísanými podmienkami v stati “Podmienky na skladovanie a pokládku”.

Podlahové vykurovanie

Pri pokladaní podlahoviny na podlahové vykurovanie musíte dodržať nasledovné pokyny: Vykurovací systém musí byť vodotesný a musí dosahovať rovnakú teplotu na celej ploche. Povrch uloženej podlahoviny nesmie prekročiť 27°C.

Nová podlaha: Prvé zakúrenie vykonáme najskôr po 30-tich dňoch po zabetónovaní podlahy. Prvé vyhriatie systému nesmie byť s maximálnou teplotou prívodnej vody !!! V kotli dosiahneme najprv teplotu prívodnej vody 30°C. Teplotu prívodnej vody potom vždy po 24 hodinách zvyšujeme o 5°C, počas piatich dní, až dosiahneme 50°C. potom necháme podlahu zvlášť vychladnúť! Až po vykonaní týchto prác môžeme ukladať (lepiť) podlahovú krytinu.1 - 2 dni pred pokládkou sa vykurovanie musí vypnúť. Po ukončení inštalácie sa zapne znovu tak, aby sa výsledná teplota dosiahla postupne až po 3 - 4 dňoch.

Drevené podlahy vo verejných priestoroch

Oter a námaha na podlahe vo verejných priestoroch majú veľké požiadavky na povrchovú úpravu, na jej starostlivosť a na konštrukciu podkladu. Pozri oddelenú inštruktáž.

Ochranné prekrytie

Ak stavebné práce budú pokračovať aj po inštalácii podlahoviny, prikryte ju vhodnou ochranou, ktorá dovolí podlahovine dýchať a nespôsobí sfarbenie podlahy.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk