CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

Podmienky na skladovanie a pokládku:

Lepenie na podklad má za následok, že pnutia vo vnútri dreva sú obmedzené. Táto metóda je doporučovaná pre jednolamelové viacvrstvové parkety.

Podklad musí byť rovný, pevný, čistý a suchý, a v súlade s miestnymi normami.

Betónový podklad má byť bez trhlín. Veľkoplošné podlahoviny z drevotriesky alebo preglejky musia byť veľmi dôkladne istené k podlahe. Starý drevený podklad musí byť pevný, rovný, bez hniloby a nesmie vŕzgať.

Celoplošné lepenie nám neumožní použiť tradičnú protivlhkostnú bariéru. Pre alternatívy skontaktujte technického zástupcu výrobcu.

Preto je veľmi dôležité mať suchý podklad pred začatím pokládky s relatívnou vlhkosťou nie väčšou ako 60% (obsah vlhkosti v betóne je asi 2,5%).

Relatívna vlhkosť (RH) musí byť medzi 30 - 60%. Teplota najmenej 18°C pred, počas aj po inštalácii. Na zamedzenie výparov vody by miestnosť mala byť vykurovaná a vetraná najmenej 1 mesiac pred pokládkou na dosiahnutie správnych klimatických podmienok.

Pre skladovanie parkiet sa musia dodržať tiež horeopísané klimatické podmienky. Balenie sa nesmie porušiť pri rôznej prekládke, rozbalíme ich až pri samotnej inštalácii.

Nástroje

V ďalších častiach sú doporučované tradičné inštalačné náradia ako kladivo, ručná pílka, kotúčový cirkulár, meter, uholník, ceruzka, frézka, dláto, zafrézovaný príklepný hranol, priklepávač a montážna páka a široká ozubená špachtľa na rozťahovanie lepidla.
Príklepný hranol sa používa preto, aby pri priklepávaní panelov k sebe sa neudieralo na okraje panelov priamo, ale na tento hranol.
Nepoužívajte na to nikdy odrezok parkety, pretože tým poškodíte okraje lamiel.
Skladanie je pomocou montážnej páky jednoduchšie.

Používajte výrobcom odporúčané lepidlo na drevené podlahy (viď. stať Lepenie).

Plánovanie

Keď je miestnosť štvorcová, lamely sa majú ukladať pozdĺžne s vchádzajúcim svetlom. V miestnosti v tvare obdlžníka je najľahšie ukladať pozdĺž dlhej strany, v závislosti na rozťažnosti dreva (viď. nižšie stať Expanzná medzera).

Expanzná medzera

Pri lepení na podlahu sú nižšie nároky na vytvorenie expanznej medzery v porovnaní s plávajúcou pokládkou, avšak okolo stien expanzná medzera najmenej 8-10mm sa doporučuje vynechať.

Lepenie

Rozotrite lepidlo rovnomerne pomocou širokej ozubenej špachtle. Nános by mal byť cca. 800 - 900 g/m² v závislosti od absorpčnej schopnosti, rovinnosti a štruktúry podlahy. Vysokoabsorbčný povrch sa musí napustiť impregnačnou hmotou podľa odporúčania výrobcu lepidla. Musí sa to vykonať pred nanášaním lepidla.

1. Nikdy nenatierajte lepidlom väčšie plochy, ako stihnete pokryť parketami pred jeho samotným stuhnutím. Bežne 10-15 min.

2. Ak lepíte na podklad, nevypĺňajte lepidlom drážky lamiel.

3. Používajte zafrézovaný priklepávací hranol na spájanie. Je špeciálne prispôsobený na túto technológiu pokládky a zabezpečuje, aby sa nikdy nedostali kladivo a hranol do styku s lepidlom.

4. Presvedčte sa, či sa panel opiera o podklad. Ak podklad je nerovný, je nevyhnutné lamely zaťažiť (napr. vrecom piesku).

5. Ak je pokládka ukončená, nesmie sa na podlahu vstúpiť min. 24 hod., ináč je nebezpečenstvo, že časť podlahoviny neprilipne riadne k lepidlu. V takých prípadoch sa otázny povrch odskúša našľapnutím po 1 hodine tak, že poklepneme ľahko na povrch a keď je klopanie duté, lepenie bolo nedokonalé. Zaťažte potom dotyčnú plochu napr. vrecom piesku na 24 hod.

image88

6. Ak rozotierate lepidlo na drsný podklad ako napr. betón, špachtľa sa rýchlo obrúsi. Dávajte na to pozor a vymeňte násadu včas z dôvodu dosahovania stále rovnomernej vrstvy lepidla.

Typy podkladov

Drevené podlahy sa môžu lepiť na podklad betónový, z drevotrieskových panelov, z preglejky, na staré drevené podlahoviny a pod. Je však dôležité, aby bol podklad pevný, rovný, čistý a suchý, a v súlade s hore popísanými podmienkami v stati "Podmienky na skladovanie a pokládku".

Podlahové vykurovanie

Pri pokladaní podlahoviny na podlahové vykurovanie musíte dodržať nasledovné pokyny: Vykurovací systém musí byť vodotesný a musí dosahovať rovnakú teplotu na celej ploche. Povrch uloženej podlahoviny nesmie prekročiť 27°C.

1 - 2 dni pred pokládkou sa musí vykurovanie vypnúť. Najskôr jeden týždeň po ukončení inštalácie sa zapne znovu tak, aby sa výsledná teplota dosiahla postupne v priebehu 3 - 4 dní.

Toto však predpokladá, že na novej podlahe s podlahovým vykurovaním už prebehlo prvé zakúrenie a odskúšanie systému podľa zvlášť určených všeobecných pravidiel. Pre bližšie inštrukcie sa spojte s technickým zástupcom výrobcu parkiet, alebo dodávateľom podlahového vykurovania.

Drevené podlahy vo verejných priestoroch

Oder a námaha na podlahe vo verejných priestoroch majú veľké požiadavky na povrchovú úpravu, na jej starostlivosť a na konštrukciu podkladu. Pozri oddelenú inštruktáž.

Ochranné prekrytie

Ak stavebné práce budú pokračovať aj po inštalácii podlahoviny, prikryte ju vhodnou ochranou, ktorá dovolí podlahovine dýchať a nespôsobí sfarbenie podlahy. Na ochranu sa odporúča hrubší papierový pás na stavebné účely, alebo 2 mm kartónový papier, ktoré sa zlepia páskou.

Údržba

Na údržbu dodržujte podrobné metódy popísané v iných návodoch výrobcu podlahovej krytiny.

image89 image90 image91 image92

1. Začnite inštaláciu naklincovaním vodiacej dosky s odstupom od steny dlhej strany rovnajúcej sa šýrke štyroch lamiel + 5 až 7 mm. Rozotrite lepidlo do priestoru na ploche, ktorú predpokladáte pokryť do 10 min.

2. Pokladajte lamely parkiet do čerstvého lepidla podĺž vodiacej dosky, ktorá musí byť absolútne rovná. Používajte montážnu páku na doklepávanie krátkych strán spojov v riadku. Ukladajte kliny medzi lamelami a stenou, tým budete vynechávať dilatačnú špáru dookola podlahy v celej miestnosti.

3. Začnite nasledovný rad odrezkom poslednej lamely z predchádzajúceho radu. Nevyplňujte lepidlom drážku v lamele.

4. Na priklepávanie lamiel k sebe používajte lamele prispôsobený, vyfrézovaný priklepávací hranol. Tým zabránite, aby nikdy nedošlo do kontaktu ani kladivo, ani priklepávací hranol s lepidlom. Nepoužívajte na to nikdy kúsok samotnej lamely, ani neudierajte na lamely priamo kladivom, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie hrán. Keď lepidlom natretá plocha bude pokrytá už lamelami, zopakujte postup rozotretím nového lepidla na plochu s predpokladaným pokrytím v priebehu 10-15 min. a pokračujte ďalej s pokladaním lamiel, až kým celá podlaha nebude pokrytá.

image93 image94 image95 image96

5. Pokladanie posledného radu málokedy vyjde presne. Položte lamelu cez už položený predposledný rad. Použite odrezok lamely plnej šírky na vyznačenie odstupu od steny a priloženou ceruzkou ťahajte pozdĺž steny, čím vyznačíte budúcu čiaru rezu.

6. Čiara bude zahŕňať dilatačnú špáru zodpovedajúcu šírke pera (cca 3 mm). Ak dilatačná špára je požadovaná v šírke 10 mm, budúca čiara rezu musí byť o 7 mm ďalej smerom k drážke. Odporúča sa radšej vyznačiť túto čiaru pred rezaním.

7. Priložte odrezaný pás lamely na miesto a priklepávajte montážnou pákou, pričom nezabudnite na dištančné kliny medzi poslednou lamelou a stenou. Stále vám ešte zostane položiť prvé 4 rady. Odstránte vodiacu dosku. Rozotrite lepidlo a ukladajte lamely obrátene, rad za radom. V poslednom rade treba odrezať len pero a máte rovno dilatačnú špáru. Ponechajte ešte kliny na mieste niekoľko hodín (napr. cez noc). Nasledujte postupy výrobcu lepidla ohladom času na zasušenie. Dokončite podlahu soklovými lištami.

8. Ak krátka strana naráža na trubky: vyvŕtajte otvor o 16 mm väčší ako je priemer trubky (vytvárajúc zároveň dilatačnú špáru). Zarežte do lamely cez tieto otvory.

image97 image98 image99 image100

9. Dlhá strana naráža na trubky: vyvŕtajte otvor ako hore. Vyrežte kus, ktorý bude za trubkami (viď. obr.). Umiestnite späť lamelu, zalepte hrany a vopchajte odrezaný kus späť od steny. Zakryte okolie trubky krytkami.

10. Dverové rámy sa dajú odmontovať a prispôsobiť, ale je lahšie ich podrezať. Použite odrezaný kus lamely na vyznačenie čiary rezu na spodku rámu a podrežte ho jemnozubou pílou. Zatlačte lamelu pod rám.

11. Chráňte podlahu ochrannými filcovými podložkami pod nábytkom.

12. Používajte ochrannú platňu pod kolieskovými stoličkami.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk