CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

Najlepšie výsledky dosiahnete dodržiavaním dole uvedených pokynov, používaním náradia a príslušenstva odporúčaných výrobcom.

image107

Pred pokladaním:

 • Podkladová plocha musí byť suchá (zvyškový obsah vlhkosti betonových podláh musí byť < 2 %, u sadrocementových podláh < 0.5 %), rovná (nerovnosti > 3mm / m musia byť zodpovedajúcim spôsobom vyrovnané), stabilná, pevná a čistá.
 • Vezmite prosím na vedomie, že laminátové podlahy nie sú vhodné pre pokladanie na zabudované elektrické podlahové kúrenie a na podlahy s nalepeným mäkkým kobercom.

Základné tipy pre pokladanie:

 • Odporúča sa na podkladovú plochu najprv položiť parotesnú PE fóliu o hrúbke 0,2 mm, alebo podkladovú medzivrstvu skladajúcu sa z 3 mm PE peny a PE fólie, ktoré zabránia prenikaniu vlhkosti a utlmujú hluk.
 • Laminátové podlahy je treba vždy pokladať v plávajúcom usporiadaní (tj. jednotlivé dosky nesmú byť žiadným spôsobom pevne prichytené na podkladovú plochu).
 • Dosky je treba pokladať tak, aby ich spoje boli vzájomne posunuté najmenej o 300 mm.
 • Pre prirodzené rozťahovanie dreva ponechajte medzi podlahovými doskami a akoukoľvek pevnou časťou stavby (stenou, potrubím...) asi 8-10 mm široké špáry.
 • Na chodbách a v miestnostiach dlhších ako 10 metrov je treba tiež previesť priečne špáry pre rozťahovanie dreva, ktoré je možné prekryť zodpovedajúcim prechodovým profilom.

Po položení

 • Nohy nábytku by mali byť opatrené plstenými podložkami.
 • Ťažký nábytok by mal byť pri premiestňovaní nadvihnutý a prenesený a nie posunovaný po podlahe.
 • Kolieska na nábytku a stoličkách by mali byť z "mäkkých" materiálov.
 • Nikdy nečistite plávajúcu podlahu "mokrým" postupom, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, nevoskujte a neprebrusujte ich.

ŠTANDARDNÉ POKLADANIE

Pokladajte dosky pozdĺžne v smere denného svetla, vezmite pritom do úvahy aj pôdorysné usporiadanie miestnosti.

Vyberte si jeden roh miestnosti. Začnite pracovať z tohoto rohu, položte prvú dosku drážkou k stene; použite 8-mm dištančné kliny pre vymedzenie špáry medzi doskou a stenami. Spočítajte koľko radov dosiek bude potrebných až k protiľahlej stene (vrátane dištančných klinov u protiľahlej steny). Pokiaľ by na poslednú radu dosiek vychádzalo menej ako 5 cm šírky, je treba zmenšiť šírku dosiek v prvej rade.

Spojte dosky prvej rady ľahkým poklepaním na čelnú plochu každej z nich. Používajte pritom kladivo a priklepávací blok s drážkou zodpovedajúcou peru na doskách. Pre tesné zrazenie pozdĺžnych špár použite špeciálnu príklepovú páku (tvaru Z).

Pokiaľ nie je stena rovná, vyznačte jej obrys na dosky prvej rady ceruzkou. Dosky potom znovu rozpojte a označené dosky odrežte podľa čiary. Pokračujte potom ďalej v pokladaní prvej rady.

Odrežte poslednú dosku prvej rady na mieru tak, aby vpredu dosky ostala 8-mm špára. Minimálna dĺžka odrezanej dosky musí byť 30 cm. Odrezanú časť dosky použite pre začiatok druhej rady.

Položte prvú dosku druhej rady čelom k stene a pozdĺž dosiek prvej rady. Potom ľahko poklepte na jej bok v smere dosky prvej rady. Používajte pritom opäť kladivo a priklepávací blok s drážkou zodpovedajúcou peru na doskách, až kým pero dokonalo zapadne do drážky.

Položte druhú dosku druhej rady čelom k prvej doske tejto rady a pozdĺž dosiek prvej rady. Potom ľahko poklepte na čelo druhej dosky v smere na prvú dosku druhej rady za použitia kladiva a priklepávacieho bloku s drážkou zodpovedajúcou peru na doskách, až sa obidve čelá dokonale spoja.

Ľahkým poklepaním na bok druhej dosky pozdĺž (za použitia kladiva a priklepávacieho bloku) ich spojte tesne s doskami prvej rady. Vždy spojte najprv čelá dosiek a až potom ich boky.

Postupujte podobne pri spájaní ďalších dosiek a ďalších radov. Pre poslednú dosku každej rady použite špecialnu príklepovú páku (tvaru Z).

POSLEDNÁ RADA:

Pokiaľ sú dosky poslednej rady príliš široké, položte ich prvú dosku (A) presne na predchádzajúcu radu (tak, aby pozdĺžne lícovala). Položte navrch tretiu dosku drážkou k stene, nezabudnite pritom na dištančné kliny. Vyznačte obrys steny ceruzkou na dosku A (označením pozdĺž vrchnej dosky) a odrežte ju podľa tejto čiary.

DOKONČENIE:

Opatrne odstráňte dištančné kliny.

TRUBKY

Zmerajte trubky. Vyznačte ich polohu a rozmery na príslušnú dosku. Preveďte výrez v doske (okolo trubky musí byť priemer výrezu o 16 mm väčší než priemer trubky). Narežte dosku v uhle 45° vzhľadom k otvoru. Priložte dosku k trubkám a upravte výrez podľa potreby.

Viacej informácii získate od Vašeho dealera.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk