CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

INŠTALÁCIA

Profesionálne nainštalovanie kobercov je nevyhnutné kvôli efektivite produktu z hľadiska opotrebovanosti a trvanlivosti.

Príprava podkladu podlahy

 • 1) Podlaha musí byť rovná, suchá, tvarovo stála, čistá a absorbujúca.
 • 2) Zvolená vyrovnávacia zmes musí mať vhodnú pevnosť, aby bola vhodná na typ budúcej prevádzky a náčinie použité v priestore.
 • 3) Možno bude nevyhnutné aplikovať penetračný podklad, v závislosti od zvolenej vyrovnávacej zmesy.
 • 4) Nikdy neaplikujte vyrovnávaciu zmes na podklad z drevotriesky, iba ak bol pokrytý Preglejkou, atď.

Podmienky pre použitie: bezpečnostné opatrenia

 • 1) Teplota musí byť nad 18°C .
 • 2) Pri inštalácii kobercových štvorcov v jednej miestnosti, použite iba výrobky s rovnakým sériovým číslom a inštalujte v postupnom poradí.
 • 3) Pred inštaláciou by mali byť štvorce vytiahnuté z krabice, aby im bola umožnená aklimatizácia pri teplote min. 12°C, RH vzduchu 65% , najlepšie 24 hodín pred pokládkou v miestnosti, kde budú koberecové štvorce inštalované.

Kobercové štvorce môžu byť inštalované:

1- Voľne: Vo väčších miestnostiach, treba fixovať rad kobercových štvorcov každých 12 b m (v dĺžke i šírke) použitím obojstranne lepiacej pásky alebo fixačného lepidla

(tackifier)

2- Fixáciou: Ak podlaha je šmyklavá (keramická dlažba, mramor, drevené panely, kovové podkladové plochy, technické dvojité podlahy) alebo sa používajú v miestnosti kolečkové stoličky, použite fixačné lepidlo (tackifier) na celú plochu v miestnosti. Pod stoličkami spotreba lepidla je doporučovaná 80-120 g/m2. Fixačné lepidlo má trvale lepivú konzistenciu, ktorá umožňuje nekonečné nadvyhnutie kobercového štvorca a znovuprilepenie

Pozn.: Celoplošné trvalé prilepenie anuluje prednosti kobercových štvorcov, takže sa nedoporučuje.

ZAČATIE INŠTALÁCIE KOBERCOVÝCH ŠTVORCOV

1- Kobercové štvorce s kobercovými plochami na povrchu z rezaných a slučkových vlasov sa pokladajú jedným smerom (podľa šípky na zadnej strane) ak je účel dosiahnutie homogénneho povrchu (co najnižšia neviditeľnosť spojov)

2- Kobercové štvorce s plstenými kobercovými plochami na povrchu sa ukladajú do šachovnice (t.zn. strieadavo pootečené navzájom o 900)

3- Nikdy nezačínajte od steny

4- Nakreslite dve navzájom kolmé čiary a začnite pokladať od stredu miestnosti, pričom majte na zreteli:

 • estetické hladisko pokladania (polohu odrezávaných štvorcov)
 • v mieste prahov dverí vo vnútri miestnosti, pred dverami pri vstupoch do výťahu, na chodbách pri zmene ich smeru, používajte celé štvorce alebo aspoň ich polovicu (nie menšie kusy, odrezky)

5- Kobercové štvorce ukladajte vždy tesne k sebe

ZAROVNANIE

image43

 • Zarovnávajte prenesením rozmeru (viď.obr.)
 • Zarezávajte voľnou rukou

VYTVÁRANIE SOKLOV

 • používajú sa bežné technológie všeobecne známe pri kobercových podlahových krytinách, hlavne zalepenie do pripevnenej lišty na stenu
 • vzhľadom na podklad pri kobercových štvorcov sa nepoužíva metóda obšívania
 • ak soklová časť sa vyrába z kobercových štvorcov, spoje na sokli umiestňujte najlepšie v strede kobercového štvorca na ploche

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk