CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

Podmienky a požiadavky

Podklad musí byť čistý, suchý a bez nerovností.

Prach a nečistoty, ako napríklad zvyšky farby, oleja a pod., ktoré môžu zabrániť priľnutiu, musia byť odstránené. Upozorňujeme, že asfalt, olejové škvrny, impregnačné látky, atramentové škvrny a pod. môžu spôsobiť sfarbenie podlahoviny.

Tam kde je vyžadovaná izolácia, táto musí byť nainštalovaná podľa stavebných noriem. Tam kde je vyžadovaná paro-vlhkostná membrána, túto treba zabudovať do podložia. Dôraz pri jej zavedení je najmä pri podlahách priamo na podloží, podlahami nad kotolňami, podlahami s podlahovým vykurovaním, alebo s vysoko teplotnými rozvodmi a pod..

Tam, kde sú potrubia vedené v podlahe, systém musí byť nainštalovaný tak, aby podlahový materiál nebol sústavne vystavený teplotám nad 30°C, nakoľko by to mohlo spôsobiť znehodnotenie farebného vyhotovenia, alebo iné zmeny materiálu.

Podkladové panely a pod. by mali obsahovať 8% vlhkosť (ekvivalentné so 40% relatívnou vlhkosťou pri +20°C, aby nenastali pohyby, ktoré by mohli neskôr spôsobiť škody.

Pre inštaláciu tohto produktu na betónové podložia, ktoré neobsahujú izoláciu, vlhkosť, meraná v podmienkach relatívnej vlhkosti, nesmie byť väčšia ako 85% (vo Veľkej Británii 75% podľa BS 8203).

Upozornenie: Výrobok nie je schválený na použitie vo vlhkých priestoroch.

Príprava

Prach a nečistoty musia byť dôkladne odstránené. Vysoko, alebo nepravidelne nasiakavý podklad sa natrie rozriedeným podlahovým lepidlom (1:4). Takto natretý povrch necháme úplne zaschnúť pred pokladaním podlahoviny.

Keď aplikujete nivelačné materiály, použite materiály s vyhovujúcimi požiadavkami na stavebné normy. Upozornenie: Poškodenie zafarbenia môže byť spôsobené dvojzložkovými polyesterovými zmesami, ak sú rozmiešané nesprávne, alebo nedôkladne. Nemiešajte ich priamo na podklade.
Tam, kde je vyžadovaná izolácia, táto musí byť nainštalovaná.

Používajte iba ceruzku na značenie. Upozorňujeme, že značenie fixovými, atramentovými či guličkovými perami môže spôsobiť tzv. migráciu týchto farieb do podlahoviny.

Ak sa použije viacej roliek z toho istého materiálu, majú mať to isté sériové výrobné číslo, a majú byť použité vzostupne podža čísel.

Pred montážou nechajte materiál, lepidlo i podklad prispôsobiť sa izbovej teplote, t.j. prinajmenšom +18°C. Relatívna vlhkosť vzduchu má byť 30 - 60%.

Role sa skladujú nastojato.

Montáž

Montáž musí byť vykonávaná pri izbovej teplote (prinajmenšom +18°C). Relatívna vlhkosť vzduchu v priestoroch musí byť 30 - 60%.

Pred konečným položením pásy vystrite, aby sa prispôsobili. Predídite skrčeniu či skladaniu materiálu, nakoľko môže spôsobiť trvalé zmeny.

Pásy sú úplne priľnuté.

Používajte iba lepidlo doporučené výrobcom na polyolefínové pásy.

Používajte proces vlhkého lepenia pre savé podklady. Pre nesavé podklady (napr. podklady s izolačným povlakom) pokladací čas je medzi neskorým mokrým procesom a skorým pritláčacím. Neskorá montáž pri pritláčacej inštalácii zmenšuje pevnosť priľnutia a môže spôsobiť viditeľné stopy pásov lepidla cez povrch podlahoviny.

Chloroprénové kontaktné lepidlo na báze rozpúšťadla nesmie byť použité, nakoľko môže znehodnotiť farbu. Pokladací čas závisí od typu podkladu, jeho absorbcii, teploty a vlhkosti vzduchu priestorov. Držte sa inštrukcií výrobcu lepidla ohľadom krycej vrstvy, času otvorenia, a pod..

Pásy musia byť inštalované tak, aby sa predišlo farebným rozdielom. Obráťte pásy, kedykoľvek je to možné.

Starostlivo trite lícny povrch pásu, aby ste sa presvedčili, že podlahovina vytvorí dobrý kontakt s lepidlom, a že všetok vzduch bol vytlačený. Postupujte od stredu pásu. Dbajte na to, aby nástroj, používaný na trenie podlahoviny nepoškriabe povrch. Na tento účel nie je vhodná metla. Ak je to možné, použite podlahový valec (min. 75 kg) a postupujte naprieč podlahou.

Pre lepší výsledok, zopakujte valcovanie po cca 1 hodine.

Zváranie

Podlahovina sa tepelne zvára použijúc zvárací drôt. Spoje musia mať správne vyrezanú drážku, aby sa dosiahol dobrý zvar. To môže byť dosiahnuté použitím mechanického žliabkovacieho nástroja, pri menších plochách vhodného rezacieho nástroja. Trojuholníkový ručný rezací nástroj nie je odporúčaný. Režte do hžbky cca 3/4 hrúbky podlahoviny.

Upozornenie: Tento výrobok si vyžaduje vyššiu zváraciu teplotu ako vinyl. Vlastnosti jednotlivých zváracích drôtov sú tiež rôzne. Je ťažšie upraviť drôt, najmä keď je rozohriaty.

Zvárací drôt musí vychladnúť pred jeho úpravou. Úprava je vykonaná v dvoch etapách: zdrsnenie a zjemnenie. Uistite sa, že upravovací nôž je ostrý.

Pred samotným zváraním, otestujte drôt na odrezkoch.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk