CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

   Trexima 2  Vážení Členovia,

v nadväznosti na rokovanie SŽZ so zástupcami firmy Trexima, ktoré sa konalo dňa 24.7.2019  ico doc (zápis v prílohe),  by som Vás rada požiadala o nominovanie expertov z radov našich členských firiem alebo spomedzi pracovníkov nášho cechu, ktorí budú zapojení do projektu Prognózy vývoja trhu práce II, realizovaného spoločnosťou Trexima.

Títo naši nominovaní experti budú platení z projektubudú mať za úlohu:

  • Pripomienkovať dotazník pre zber dát potrebných pre spresnenie dodatočnej potreby pracovníkov v horizonte 1 - 5 rokov.
  • Zabezpečiť zber relevantných dát od podnikateľov -  fyzických osôb bez rozdielu na oblasť pôsobenia (bez a so zamestnancami) najmä v oblasti ich očakávaní v horizonte 1 - 5 rokov
  • Pripomienkovať finálne prognózy ( najmä z oblasti uplatnenia, odmeňovania podnikateľov – FO)
  • Posudzovať finálne materiály na webstránku .

Nominácie prosím zašlite najneskôr  do 6. septembra 2019 na sekretariát

Nemáte povolenie na pridávanie komentárov

GESTORI

Hľadať na stránke

Generálny partner

vodoznak cps

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk