CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

   XVII.Snem mini                               

/Považská Bystrica, 16. marca 2017/  V školiacom stredisku Cechu podlahárov Slovenska v Považskom Podhradí sa uskutočnil XVII. Snem cechu. Zvýšený záujem žiadateľov o členstvo potvrdzuje význam tejto stavovskej organizácie.

Vrchný cechmajster Jozef Mokrý v úvode XVII. Snemu Cechu podlahárov Slovenska poukázal na nevyhnutnosť udržiavania kvalitného podlahárskeho remesla na Slovensku. Vyzdvihol dôležitosť neustáleho vzdelávania členov cechu, ktorých práca najlepšie odzrkadľuje kvalitu podlahárskeho remesla. „Cech garantuje odbornú spôsobilosť svojich členov, je našou povinnosťou zaručiť, že členstvo v cechu je pre investorov zárukou kvality,“ uviedol Jozef Mokrý, vrchný cechmajster.

Poznamenal tiež, že je dôležité vynaložiť úsilie na oživenie výučby remesla podlahár na stredných odborných školách a aktívne podporiť centrá odbornej výchovy budúcich stavebných majstrov. Členovia cechu si preto medzi hlavné úlohy pre nadchádzajúce obdobie stanovili aktivity vedúce k zrušeniu voľnej živnosti v odbore podlahár a podporu majstrovského vzdelávania. V snahe o posilnenie postavenia remesiel na Slovensku sa ako kľúčová javí spolupráca s inými profesionálnymi organizáciami, napríklad so Slovenským živnostenským zväzom a odbornými školami.

Rastúci záujem o členstvo v cechu

Význam Cechu podlahárov Slovenska sa premieta aj do rastúceho záujmu o členstvo v ňom. Predstavenstvo cechu v súčasnosti eviduje 4 čakateľov na prijatie za riadnych členov. To, či sa stanú riadnymi členmi sa ukáže až na najbližšom sneme. O prijatí každého člena totiž rozhoduje snem cechu podlahárov na základe vyjadrenia dohliadacej komisie. Jej úlohou je v dostatočnom časovom predstihu, minimálne pol roka pred snemom cechu, kontrolovať u čakateľa na členstvo správnosť kladenia podlahovín, dodržiavania technických predpisov a noriem daných pre konkrétnu skupinu podláh a technické vybavenie žiadateľa.

Priamo na XVII. Sneme prijali členovia cechu do svojich radov spoločnosť KEMA Stavebné materiály s.r.o. ako gestora.

  R5A8082

Jozef Mokrý, vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska, otvoril XVII. Snem.

 R5A8101  

Ing. Tibor Pásztor, tajomník Cechu podlahárov Slovenska, zdôraznil snahu cechu o presadenie zrušenia voľnej živnosti pre profesiu podlahár.

 R5A8096 

Ing. Andrea Ivanič zo spoločnosti Kema Stavebné materiály s.r.o., ktorá je novým gestorom Cechu podlahárov Slovenska, si preberá Cechový list z rúk Vrchného cechmajstra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšia galéria

GESTORI

Hľadať na stránke

Generálny partner

vodoznak cps

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Realizácie členov

2016 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk